Algemeen zakelijk Engels 1

De cursus is gericht op dagelijkse communicatieve behoeften van de cursist en vergroting van het zelfvertrouwen en spreekvaardigheid door elke gelegenheid te gebruiken studenten taken in het Engels te laten uitvoeren. Het is een cursus die ook basisvaardigheden omvat als uitspraak, spreek-, luister-, lees- en schrijfvaardigheid.

Kennismaking, telefoonconversatie, vergadertermen, een mening te kennen geven, afspraken maken en e-mails schrijven zijn een integraal onderdeel van deze cursus. Er wordt gebruikgemaakt van de meest geavanceerde Engelse teksten en materialen, waarbij we rekening houden met de vaardigheid van de cursist.

Het is belangrijk dat de cursisten hun woordenschat uitbreiden en vertrouwd raken met de taalstructuur, dus er wordt van hen verwacht dat ze bij wijze van zelfstudie opdrachten uitvoeren buiten de lesuren om.

Niveau: pre-intermediate 1

Contact opnemen

Voor al uw vragen kunt u terecht bij onze cursuscoördinator, bereikbaar op nummer 06 156 94 629. Uiteraard kunt u ons ook mailen (contactsformulier).