Zo werken wij

Vanaf uw eerste contact met Anglo-Dutch Language Consultants (ADLC) krijgt u één contactpersooon die u tijdens het gehele proces begeleidt. Deze cursuscoördinator zet de wensen van de klant om in een trainingprogramma, hij of zij kiest de trainer die het best bij de student past en het verloop van de cursus tot het einde overziet.

Het team van enthousiaste, gekwalificeerde, native-speaking docenten zijn allemaal gespecialiseerd in professionele in-company training. Zij worden geselecteerd niet alleen op hun kennis maar ook om hun uitstekende communicatieve vaardigheden en flexibele instelling. Zij kunnen hun lesmethode aanpassen aan verschillende manieren van studeren en aan het niveau van de individuele cursist. Zij hebben allen bewezen ervaring en zijn gekwalificeerd om Engels of Nederlands aan volwassenen te onderwijzen. Maar bovenal zijn we van mening dat het enthousiasme van de leraar het meest belangrijk is omdat dit de cursisten motiveert te leren in een positieve en prettige sfeer.

Het concept van de cursus is eenvoudig. De training wordt op maat gemaakt en afgestemd op de behoeften van de klant. Dit betekent in de praktijk dat na de eerste ontmoeting met de klant, de ADlc het niveau van de studenten test, naar hun wensen luistert en op basis hiervan een cursuspakket samenstelt. Het materiaal wordt ontleend aan de nieuwste Engelse taalmethodes van onder andere Cambridge Universtity Press, Longan en Oxford University Press. Cutting Edge Interactief materiaal en websites zoals www.market-leader.net en www.bbc.co.uk worden gebruikt zodat de cursist actief betrokken wordt bij het leren tussen de lessen door.

Het werkterrein van de cursist, zoals financiële zaken, IT, personeelszaken, marketing, branding, secretariële of managerszaken kunnen in de cursus worden ingebouwd en vormen daarvan een substantieel onderdeel. Ook gebruiken we vakbladen en materiaal van het bedrijf zelf.

Procedures:
Er wordt een intakegesprek afgesproken waarin het niveau van de cursisten en de soort cursus die het meest geschikt is worden bepaald. Tijdens dit gesprek wordt de cursisten gevraagd wat hun positie in de organisatie is, op welke wijze zij Engels of Nederlands op hun werk gebruiken en wat precies zij van de cursus verwachten. De coördinatoren zijn erop getraind tijdens het intakegesprek taalproblemen te herkennen en in combinatie met een schriftelijke test bepalen zij het niveau van de kandidaat.

Er wordt een gedetailleerd voorstel teruggegeven aan de klant waarin we uiteenzetten:

  • de manier waarop de les wordt verzorgd: individueel, groepsgewijs of door middel van workshops
  • het aantal benodigde uren
  • het niveau van de cursist wat spreek- en schrijfvaardigheid, grammatica en uitspraak betreft
  • de doelstellingen van de cursus
  • de te behandelen stof in de cursus
  • het tarief

De concurrerende prijzen zijn gebaseerd op uurbasis en in overeenstemming met het karakter van de cursus, voorbereidingstijd en het niveau van de student. De prijs wordt vastgesteld na het intakegesprek. In de prijs zijn inbegrepen: voorbereidingstijd, intakegesprekken, advies en niveaubepaling en het eindverslag. Niet in de prijs inbegrepen zijn cursusboeken en –materiaal. Anglo-Dutch regelt de aanschaf hiervan voor u.

De in-company klassen worden in overleg met de deelnemers afgesproken en zijn afgestemd op de agenda van de cursisten.

Na voltooiing van de cursus ontvangt de cursist een verslag met daarin de inhoud van de cursus en het aanvangs- en eindniveau van de cursist. Bij cursussen van langer dan drie maanden kan een tussentijds verslag worden gegeven.

De cursuscoördinator presenteert dit verslag bij de laatste bijeenkomst en doet aanbevelingen over vervolgcursussen of hoe de cursist zelf kan doorgaan en wat hem of haar daarbij kan helpen.

Klik hier voor onze Terms & Conditions.

 

Contact opnemen

Voor al uw vragen kunt u terecht bij onze cursuscoördinator, bereikbaar op nummer 06 156 94 629. Uiteraard kunt u ons ook mailen (contactsformulier).