Een nieuwe taal, nieuwe regels

Na geruime tijd les te hebben gegeven, valt het je op hoeveel mensen precies dezelfde fouten maken. Ik citeer er een paar.Ik eet ontbijt om 8 uur in plaats van ‘ik ontbijt om 8 uur’.Met lunchen gaat het precies zo: ik eet lunch om 1 uur, in plaats van ‘ik lunch’.En meestal zeggen mensen dan ‘Ik heb een broodje’, in plaats van ‘ ik neem een broodje’.

Nu we het er toch over hebben: het woord ‘broodje’ leidt vaak tot misverstanden. Natuurlijk is niet alles een broodje. Niet iedereen weet dat alleen kleine , meestal ronde bolletjes broodjes zijn. Bij de bakker koop je doorgaans gewoon brood.Daarvan snijden we dan weer boterhammen.  En nee, die hebben niks te maken met boter of ham.

 Nijntje kussen

 Sinds een aantal jaren bestaat het platform SOS – Signalering Onjuist Spatiegebruik. Onder invloed van het Engels schrijven steeds meer mensen samengestelde woorden los van elkaar, zoals bad slippers in plaats van badslippers. SOS brengt deze fouten in kaart.Hoe zat het ook alweer? Twee zelfstandige naamwoorden schrijf je aan elkaar: ‘verkoop’ en ‘medewerker’ maken samen het nieuwe woord ‘verkoopmedewerker’. Meer woorden mag ook: ‘heteluchtverwarming’, ‘langeafstandsloper’.  Er is natuurlijk een verschil tussen een lange afstandsloper en een langeafstandsloper. De eerste is een loper die lang of groot is, en de tweede loopt lange afstanden.  

Bij eigennamen komt een streepje: een Rolex-horloge, ook wanneer die eigennaam uit twee delen bestaat: James Bond-film, Albert Heijn-filiaal.Het niet correct hanteren van de regel levert soms hilarische resultaten op. In de volgende voorbeelden uit 2011 is het alsof we van alles moesten doen: we moesten Zwarte Pieten pakken, Nijntje kussen en ook honden kussen, we moesten zelfs een kussen slopen en papier bakken.In Suriname kunnen ze er ook wat van: daar is ‘ veel diarree gevallen in Nickerie’.Je ziet het liever niet voor je.

En wat te denken van’ leraren te kort’? Willen studenten langere leraren voor de klas? Gezellig was het natuurlijk in de schuur met ‘ twee jarige varkens’ . Reden voor een varkensfeestje?

 Kijk voor meer nuttige en grappige voorbeelden op: www.spatiegebruik.nl

Frisse, nieuwe methode Nederlands voor beginners

Beginnen met een nieuwe taal is een hele uitdaging. Maar met onze nieuw communicatieve cursussen heb je het Nederlands zo onder de knie door het gebruik van de nieuwe serie Contact! van uitgeverij Intertaal. Deze snelle cursus is bedoeld voor hoog opgeleide expats en behandelt thema’s als  boodschappen doen, eten maar gaat ook in op de positie van het Nederlands in de wereld, Nederlandse kunst en cultuur. De methode besteedt daarnaast veel aandacht aan de Nederlandse grammatica maar blijft toch vooral fris en stimulerend. Bel ons voor meer informatie op 06 156 94629.

 

Dunglish!

Sommige Nederlanders die Engels spreken, hebben de neiging om wat ze zeggen direct uit het Nederlands te vertalen, wat soms tot verwarring of misverstanden kan leiden.

Een goed voorbeeld is het woord ‘eventueel’. In het Nederlands heeft dit dezelfde betekenis als het Franse ‘éventuel’, mogelijkerwijs. Het Engelse woord ‘eventually’ betekent niet hetzelfde, maar uiteindelijk. Het foutieve gebruik van dit woord leidde tot ruzie tussen de Schotse en Belgische voetbalbond toen de Belgen vertegenwoordigers van de verschillende bonden uitnodigden voor de ”eventual qualification of the Belgian national football team”, voordat beide elftallen tegen elkaar uitkwamen. De Schotse bond verweet de Belgen regelrechte arrogantie, terwijl die alleen maar het glas wilden heffen na een ‘mogelijke kwalificatie’.

Hier zijn een paar fouten die je beter kunt vermijden:

  1. ‘Do you have a good contact with him?’ Dat verwijst naar lichamelijk contact! Beter is: ‘Do you get on well with him?’
  2. ‘I was with five people in the meeting.’ Dat klinkt alsof er in totaal zes aanwezigen waren. Het moet zijn: ‘There were five of us in the meeting.’
  3. ‘Where are you thinking of/where are you laughing about?’ Correct is: ‘What are you thinking of/laughing about?’
  4. ‘I know him for five years.’ Moet zijn: ‘I’ve known him for five years.’
  5. ‘If he would have worked harder, he had succeeded.’  Correct is: ‘ If he had worked harder, he would have succeeded.’

Bestaande uitdrukkingen woord voor woord vertalen leidt natuurlijk tot hilarische taferelen. De volgende video over de ‘inburgeringscursus’ illustreert dat maar al te duidelijk.

Contact opnemen

Voor al uw vragen kunt u terecht bij onze cursuscoördinator, bereikbaar op nummer 06 156 94 629. Uiteraard kunt u ons ook mailen (contactsformulier).