Nederlands voor gevorderden

Degenen die in Nederland wonen en werken, de taal al langere tijd spreken maar hun taalvaardigheid willen vergroten, kunnen hun voordeel doen met deze cursus.

Cursisten kunnen zich voorbereiden op het NT2-examen (Nederlands als tweede taal) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Speciale behoeftes van de cursisten, zoals het geven van presentaties, deelnemen aan een vergadering of het schrijven van zakelijke teksten, kunnen in deze cursus op maat worden ingepast.

Contact opnemen

Voor al uw vragen kunt u terecht bij onze cursuscoördinator, bereikbaar op nummer 06 156 94 629. Uiteraard kunt u ons ook mailen (contactsformulier).